Vabatahtlikud päästjad peavad Purtses foorumit

Täna Ida-Virumaal Purtses toimuva XI Priitahtlike pritsimeeste foorumi avamisel rõhutas siseminister Ken-Marti Vaher elujõulise kodanikuühiskonna olulisust ning riigi rolli vabatahtliku tegevuse toetamisel ning selleks vajalike võimaluste ja keskkonna loomisel.

„Riigi alustalaks on kodanikud ja hästi toimiva riigi saame ainult aktiivsete ühiskonnaliikmete kaasabil. Just teotahtelised kodanikud suudavad luua kogukonna, mis ei ole ainult turvalisuse tarbija, vaid ka turvalisuse looja. Kodanikutunnet ei saa aga käsukorras tekitada, vaid soov ühiskonnaelus kaasa lüüa peab tulema inimese enda seest. Riik saab – ja peabki looma selleks parema keskkonna ning kaasinimestest hoolivaid inimesi toetama ja tunnustama,” rõhutas Vaher.„Oleme jõudnud niikaugele, et seadusega on loodud kindel süsteem, millega on ette nähtud vabatahtlike riiklik koolitamine, sotsiaalsed tagatised, rahalised toetused, samuti on priitahtlikel võimalus oma tegutsemisel kasutada õigusi, mis on muudel juhtudel usaldatud ainult riigiametnikele,“ sõnas siseminister.
Koostöös vabatahtlike ja päästeametiga on käesoleval aastal koostamisel päästeala vabatahtlike arengusuunad aastani 2020. „Eesmärgiks on luua terviklik ja elujõuline süsteem, mis suudab vabatahtlike tegevust toetada. Peame paika panema pikaajalised eesmärgid, sest me ei saa terviklikku süsteemi rajada ühekordsete otsuste kaupa. Sellised arengusuunad saavad tekkida ainult koostöös priitahtlikega, sest tegevustes tuleb leida ühine keel,“ rääkis Vaher.
Minister tõdes, et vabatahtlikud ootavad õigustatult riigilt lisaks seadustele ka toetust parema kaitseriietuse, tehnika ja muu tegevuseks vajaliku soetamiseks. „Oleme nendest vajadustest teadlikud. Järgmise aasta eelarve koostamisel ja kaitsmisel teeme omalt poolt kõik, et seista vabatahtlike päästjate tegevuse toetamise eest. Priitahtlike tegevuse toetamine on siseministeeriumi jaoks prioriteet“, nentis siseminister.
Priitahtlike pritsimeeste aastafoorum toimub juba üheteistkümnendat korda, sel aastal Ida-Virumaal Purtses. Osalejate seas on nii päästeala vabatahtlikud, vabatahtliku tegevuse toetajad, päästeasutuste töötajad kui ka omavalitsuste esindajad.
„Riigi alustalaks on kodanikud ja hästi toimiva riigi saame ainult aktiivsete ühiskonnaliikmete kaasabil. Just teotahtelised kodanikud suudavad luua kogukonna, mis ei ole ainult turvalisuse tarbija, vaid ka turvalisuse looja. Kodanikutunnet ei saa aga käsukorras tekitada, vaid soov ühiskonnaelus kaasa lüüa peab tulema inimese enda seest. Riik saab – ja peabki looma selleks parema keskkonna ning kaasinimestest hoolivaid inimesi toetama ja tunnustama,” rõhutas Vaher.„Oleme jõudnud niikaugele, et seadusega on loodud kindel süsteem, millega on ette nähtud vabatahtlike riiklik koolitamine, sotsiaalsed tagatised, rahalised toetused, samuti on priitahtlikel võimalus oma tegutsemisel kasutada õigusi, mis on muudel juhtudel usaldatud ainult riigiametnikele,“ sõnas siseminister.
Koostöös vabatahtlike ja päästeametiga on käesoleval aastal koostamisel päästeala vabatahtlike arengusuunad aastani 2020. „Eesmärgiks on luua terviklik ja elujõuline süsteem, mis suudab vabatahtlike tegevust toetada. Peame paika panema pikaajalised eesmärgid, sest me ei saa terviklikku süsteemi rajada ühekordsete otsuste kaupa. Sellised arengusuunad saavad tekkida ainult koostöös priitahtlikega, sest tegevustes tuleb leida ühine keel,“ rääkis Vaher.
Minister tõdes, et vabatahtlikud ootavad õigustatult riigilt lisaks seadustele ka toetust parema kaitseriietuse, tehnika ja muu tegevuseks vajaliku soetamiseks. „Oleme nendest vajadustest teadlikud. Järgmise aasta eelarve koostamisel ja kaitsmisel teeme omalt poolt kõik, et seista vabatahtlike päästjate tegevuse toetamise eest. Priitahtlike tegevuse toetamine on siseministeeriumi jaoks prioriteet“, nentis siseminister.
Priitahtlike pritsimeeste aastafoorum toimub juba üheteistkümnendat korda, sel aastal Ida-Virumaal Purtses. Osalejate seas on nii päästeala vabatahtlikud, vabatahtliku tegevuse toetajad, päästeasutuste töötajad kui ka omavalitsuste esindajad.
Allikas: Delfi