Tulekustuti.net aitab nii eraisikuid, firmasid, kinnisvara haldusfirmasid kui ka avaliku sektori asutusi hoida silma peal oma
tuleohutusseadmetel – et kõik vajalikud seadmed oleks õigeaegselt taadeldud.

Selleks tuleb Tulekustuti.net lehel sisestada andmed tuleohutusseadmete kohta, milleks võivad olla tulekustutid nii hoonetes kui sõidukites, voolikukapid, tuletõrje veevõtukohad, sprinklersüsteemid ja avariivalgustid.

Eraisikutele on Tulekustuti.net keskkonnas mõeldud kasutamiseks lihtsam lahendus: isik sisestatab oma koduses majapidamises olevad tuleohutusseadmed, valib hooldusfirma ning süsteem tuletab automaatselt meili teel meelde, kui mõne seadme töökorra tuvastamine vajab taaskord kontrollimist.

Ettevõtetele, hooldusfirmadele ja kindlustusseltsidele
pakub Tulekustuti.net täiuslikumaid lahendusi, mille korral on võimalik mugavalt ja kindlalt hallata terveid objekte kartmata, et midagi jääb tuvastamata, kontrollimata või hooldamata.

Tuleohutusseadmete märgistamise süsteeme on erinevaid

Juhul, kui on vajalik hallata suurt hulka tuleohutusseadmed – tulekustuteid, voolikukappe, tuletõrje veevõtukohti, sprinklersüsteeme ja avariivalgusteid – on vaja igat üht eraldi tuvastada. Selleks varustatakse seadmed märgisega, mille abil saab majaomanik või hooldustehnik neid kerge vaevaga tuvastada. Märgisteks võivad olla juba kasutuselolevad inventarinumbrid, vöötkoodid, 2D koodid, RFIDd või mõned muud elektroonselt tuvastatavad elemendid.

Kinnisvara hooldusfirmad lõikavad kasu mugavuselt

Internetipõhises andmebaasis registreeritud tuleohutusseadmetele saab määrata nende asukoha ning valida tuleohutuse  hooldusfirmade seast endale meelepärase koostööpartneri.Süsteem teavitab eelseisvast toimingust tähtaja saabudes mõlemat osapoolt – nii hooldusfirmat kui objekti omanikku. Igast toimingust jääb maha elektrooniline jälg, mis võimaldab igal vajalikul hetkel teha väljavõtet hoolduste ajakavast ja ajaloost.
Andmeid saab eksportida MS Excelisse (CSV). Nende andmete põhjal on ka lihtne teha inventuuri ja koostada hoolduste eelarvet tulevaste perioodide lõikes.
Eraldi saab luua kasutajaprofiile hooldustehnikutele. Hooldusfirmad saavad oma klientide korraliste hoolduste planeerimisel koostada parima võimaliku hooldusgraafiku ning leida tänu GPS-toele optimaalse teekonna.
Tuleohutussüsteemide määrustekohasel kontrollil loeb hooldustehnik tuleohutusseadme märgiselt vastava koodi mobiiltelefoni, kaasaskantava lugeja või arvuti kaudu andmebaasi. Näiteks mobiiltelefoniga tuvastab hooldustehnik telefoni kaamera abil 2D koodi, mis viib automaatselt Tulekustuti.net-i keskkonnas selle tulekustuti haldamise juurde.
Hoolduse järel tehakse vastav märge ning määratakse järgneva toimingu aeg. Pärast salvestamist võib asuda järgmise seadme tuvastamise juurde.
Tuleohutusportaal Tulekustuti.net annab kontrolli sinule ja sinu kliendile tuleohutussüsteemide üle ning muudab oluliselt lihtsamaks nendega tehtavad toimingud.

Aitame luua automaatse turvafirma ja päästeameti teavituse!

Tulekustuti.net pakub tuleohutusseadmete omanikele võimalust automaatse tulehäire edastamiseks turvafirmadele ja päästeameti häirekeskusele.
Tulehäire korral edastab süsteem automaatselt volitatud isikutele tulekoldele lähimad tuleohutusvahendite ja evakuatsiooniteede asukohad ning edastab alarmid hoonet teenindavasse turvafirmasse ja päästeametisse (nõutav Häire112 teenusega liitumine).
Kui hoonesse on paigaldatud taustaheli- ja/või reklaamekraanide süsteem, siis edastatakse vastav informatsioon ka nende kanalite kaudu kõikidele hoones viibivatele isikutele.
Kogu eelmainitud lahendus eeldab hoonesse paigaldatud häiresüsteemide ühendamist ID Networki automaatikakontrolleriga.

Tulekustuti.net annab hea ülevaate ka tuleohutuse inspektoritele.

Tulekustuti.net koostab ise vaatlus- ja hoolduspäevikuid ning nupulevajutusega saab edastada need inspektorile. Soovi korral saavad inspektorid ka reaalajas jälgida, millisel tema piirkonda kuuluval asutusel on kõik vajalikud tuleohutusvahendid olemas ning vastavalt määrustele kontrollitud ja hooldatud. Nii säästame hoone valdaja kui ka näiteks päästeameti ressursse.

Adekvaatne info aitab kindlustusseltse

Kindlustusfirmad saavad tulekahju korral usaldusväärsel moel informatsiooni hoone tuleohutusvahendite reeglipärase kontrolli, hoolduste, korrasoleku ja toimimise kohta. Näiteks 2009.aasta kevadel toimus Tallinna ühes ostukeskuses suur põleng, millega tekkis kahju üle 100 miljoni krooni. Päästeametil ega hoone kindlustusseltsil ei ole võimalik pärast nii laiaulatuslikku põlengut tuvastada tuleohutusvahendite põlengueelset töökorda ega nende määrustekohast kontrollimist ja hooldamist.
Tulekustuti.net kasutamisel oleks aga olnud olemas olulised andmed, millega oleks saanud mõjutada nii hüvitisesummat kui ka tulekahju tekke vastutuse jagunemist.

Tuleohutusportaal Tulekustuti.net pakub tuleohutusseadmete omanikele tasuta teenuseid. Meie klientideks on oodatud kõik era- ja juriilidised isikud ning partneriteks kõik väiksemad ja suuremad tuleohutusfirmad, kindlustusseltsid, kinnisvara-haldusfirmad jt.

Tulekustuti.net aitab hoida korda ja seeläbi päästa vara ning elusid!

 

Tulekustuti.net alustas mai kuus autojuhtidele suunatud kampaaniaga, mille eesmärk on tõsta autojuhtide seas teadlikkust tulekustutile esitatavate nõuete ja vajalikkuse kohta.

Kanal 2 saade Reporter vaatas lähemalt mis teoksil ja miks me autosid põletame.

Sellest uudislõigust saab hea ülevaate, mida meie peatsel valmiv õppefilm endas sisaldab, millised on peamised auto süttimise põhjused, kuidas tegutseda auto põlengu korral ja miks nõuetekohane tulekustuti autos nii oluline on.Eestis süttib aastas ca. 450 autot.
B-kat sõidukis peab olema kinnitatud kujul ja kättesaadavas kohas vähemalt 1kg tulekustuti.
Rooli Võim uurib, kas kindlustus hüvitab kahju, kui auto läheb põlema ning selles puudub töökorras tulekustuti?
Vastab RSA kindlustusekspert.
Registreerides oma tulekustuti www.tulekustuti.net lehel, hoolitseme meie, et su tulekustuti on alati töökorras!
Registreerujate vahel loosime ka 10 aasta pikkust RSA liikluskindlustust.